Na terenie Warszawy zakupy od 2000 złotych dostarczamy GRATIS Na terenie Warszawy zakupy od 2000 złotych dostarczamy GRATIS Zadzwoń do nas: 606971040 Zadzwoń do nas: 606971040   lub napisz:biuro@nadrogi.pl lub napisz:biuro@nadrogi.pl  Udzielamy przedłużonego terminu płatności dla szół, urzędów i innych instytucji publicznych

Udzielamy przedłużonego terminu płatności dla szół, urzędów i innych instytucji publicznych

Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne:

1.1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy nadrogi.pl.
1.2. Sklep internetowy nadrogi.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę WIDROG Sylwia Wiśniewska wpisaną do CEIDG (NIP: 5681578339) prowadzący działalność pod adresem: woj. Mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk, miejsc. Olszak nr 22L, 06-100 poczta Pułtusk.
1.3. Nazwy używane w Regulaminie oznaczają: Sprzedawca – przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy nadrogi.pl, Kupujący – osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę terytorialną niemającą osobowości prawnej składających zamówienie u Sprzedawcy, Strona – sklep internetowy nadrogi.pl.
1.4. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie sklepu internetowego nadrogi.pl.
1.5. Regulamin jest ważny i obowiązujący dla każdej osoby dokonującej zakupów w sklepie internetowym nadrogi.pl.
1.6. Sklep internetowy nadrogi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
1.7. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja podczas składania zamówienia.
1.8. Towary oferowane przez sklep internetowy nadrogi.pl są dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
1.9. Ceny prezentowanych produktów w sklepie internetowym nadrogi.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
1.10. Sklep internetowy nadrogi.pl realizuje zamówienia od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
1.11. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą mailową pod adresem: biuro@nadrogi.pl lub telefoniczną pod numerem: 606 971 040.

§2. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia u Sprzedawcy mogą być składane poprzez formularz na Stronie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie.
3. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór rodzaju i ilości towarów, podanie danych niezbędnych w formularzu rejestracyjnym lub zalogowanie się na istniejące konto, wybór formy dostawy i metody płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
4. Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji i logowania bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, podając rodzaj, wielkość oraz ilość zamawianych towarów, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie lub nazwę firmy, lub nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, adres dostawy i termin dostawy, oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz pocztę elektroniczną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny ósmej do szesnastej, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Złożone zamówienie jest realizowane w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.
7. Kupujący otrzymuje całościową wycenę zamówienia zawierającą cenę towarów, transportu, oraz usług dodatkowych przed złożeniem zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§3 Formy płatności

1. Sprzedawca oferuje Kupującemu wybór pośród następujących form płatności:

1.1. Płatność przy odbiorze – Kupujący uiszcza zapłatę kurierowi bądź w Punkcie Odbioru. Kupujący zobowiązuje się do przygotowania dokładnej sumy pieniędzy, odpowiadającej cenie produktu.
1.2. Płatność przelewem – Kupujący samodzielnie dokonuje przelewu poprzez stronę internetową banku lub w prowadzonej przez niego placówce, na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości wysłanej na elektroniczną skrzynkę pocztową podaną przez Kupującego. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku wskazanym przez Sprzedawcę.
1.3. Płatności online "Shoper Płatności". Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561.
1.4. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze Shoper Płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
1.5. aplikacje dostępne w usłudze Shoper Płatności: Apple Pay, Google Pay, BLIK;
1.6. banki dostępne w usłudze Pay-by link: Płatność z mBank, Płatność z PKOBP, Płatność z ING, Płatność z Santander, Płatność z PekaoSA, CA przelew online, Płatność z BNP Paribas, Płatność z Millenium, Płatność z Getin, Płatność z Alior, Płatność z Inteligo, Płać z BOŚ Bank, Płacę z City Handlowy, Bank Nowy BFG S.A. (dawniej PBS Bank – przelew 24), Pocztowy24, Toyota Bank Pay Way, Płacę z PLUS BANK, Noble Bank, NestPrzelew, Bank Spółdzielczy w Sztumie, Bank Spółdzielczy Lututów, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy Biała Rawska, Bank Spółdzielczy Wieliczka;
1.7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dostarczenia produktu.
2. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument.
3. Zgodnie z ustawą z dn. z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3.7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
3.8. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
4. Kupującemu występującemu jako przedsiębiorca, osoba prawna, lub osoba jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

§5 Reklamacja

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości zakupionego produktu, może on skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta w jego serwisach lub u Sprzedawcy z tytułu niezgodności tytułu z umową.
3. Powyższe uprawnienia są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
4. W razie stwierdzenia wady fizycznej Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty doręczenia produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową w ciągu roku od wykrycia tego faktu.
5. Kupujący będący konsumentem ma prawo zgłoszenia wady przez cały okres obowiązywania rękojmi.
6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jego nieodpłatnej naprawy lub wymiany.
7. W przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany, bądź wiążącymi się z tym nadmiernymi kosztami Sprzedawca ma prawo odstąpić od naprawy lub wymiany.
8. W przypadku niemożliwości lub odstąpienia przez Sprzedawcę z wywiązania się z obowiązku naprawy lub wymiany produktu, Kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny produktu lub odstąpienia od umowy.
9. Niezgodny z umową towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
10. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dostarczenia reklamowanego produktu.
11. W przypadku Kupującego nabywającego produkt w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędącego konsumentem) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty jaką Kupujący zapłacił za nabycie tego produktu.
12. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
13. sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
14. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 Rękojmia:

1. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są objęte rękojmią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rękojmia dotyczy wad fizycznych i prawnych towaru, które istniały już w momencie jego wydania Klientowi.
3. Czas obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata od daty wydania towaru Klientowi.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w przypadku stwierdzenia wady produktu.
5. Reklamacja powinna być złożona w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia wady produktu.
6. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres sklepu.
7. W reklamacji Klient powinien opisać dokładnie wadę produktu oraz podać swoje dane kontaktowe.
8. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
9. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Klient ma prawo do wymiany towaru na nowy lub do odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconej kwoty.
10. Koszt wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy ponosi sprzedawca.
11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§6 Ochrona danych osobowych
 
1. Dokonując rejestracji na Stronie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, zmiany oraz usunięcia.
4. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 02.11.2018 r. do odwołania.
2. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w regulaminie z przyczyn prawnych, technicznych i/lub organizacyjnych.
3. Kupujący jest informowany o wszelkich zmianach w regulaminie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail.
4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie nie krótszym od siedmiu dni.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
6. Spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl