zadzwon do nas Zadzwoń do nas: 606971040   albo napisz: biuro@nadrogi.pl Na terenie Warszawy zakupy od 2000 złotych dostarczamy GRATIS

Termin płatności dla szkół urzędów i innych instytucji publicznych

Promocje
Bariera Ostrzegawcza WORKGATE - 4-częściowa
Bariera Ostrzegawcza WORKGATE - 4-częściowa
600,86 zł 480,69 zł 488,50 zł 390,80 zł
szt.
Próg podrzutowy RIDGEBACK 500/400/50
Próg podrzutowy RIDGEBACK 500/400/50
94,80 zł 85,32 zł 77,07 zł 69,37 zł
szt.
Słupek Metalowy Drogowy Chodnikowy Parkingowy U12c u-12c
Słupek Metalowy Drogowy Chodnikowy Parkingowy U12c u-12c
177,45 zł 149,00 zł 144,27 zł 121,14 zł
szt.
Pachołek drogowy Dominator z rękawem odblaskowym Sealbrite - 75 cm
Pachołek drogowy Dominator z rękawem odblaskowym Sealbrite - 75 cm
79,90 zł 67,92 zł 64,96 zł 55,22 zł
szt.
Próg RIDGEBACK 250/400/50 el. końcowy
Próg RIDGEBACK 250/400/50 el. końcowy
37,80 zł 34,02 zł 30,73 zł 27,66 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania

Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia Ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy pod domentą nadrogi.pl jest WIDROG Sylwia Wiśniewska wpisany do CEIDG, (NIP: 5681578339) prowadzący działalność pod adresem: woj. Mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk, miejsc. Olszak nr 22L, 06-100 poczta Pułtusk.
2. Kontakt z Przedsiębiorcą jest możliwy drogą:
2.1. mailową pod adresem: biuro@nadrogi.pl;
2.2. telefoniczną pod numerem: 606 971 040.
3. Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja znajdująca się na stronie internetowej nadrogi.pl.
4. Obowiązująca Polityka Prywatności znajduje się na stronie sklepu internetowego nadrogi.pl.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja podczas składania zamówienia.
6. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest dysponowanie przez Kupującego funkcjonującym systemem teleinformatycznym pozwalającym na odczytanie zawartości strony internetowej, adresem poczty elektronicznej, połączeniem internetowym oraz założenie konta w Sklepie Internetowym.
7. Sklep Internetowy sprzedaje wyłącznie towary dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
8. Klient składający zamówienie indywidualne potwierdza, że zamówienie nie narusza praw wynikających z praw autorskich, zarejestrowanych patentów, wzorów przemysłowych
i użytkowych.
9. Ceny prezentowanych produktów są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
10. Sklep Internetowy realizuje zamówienia osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
11. Nazwy używane w Regulaminie oznaczają:
11.1. Sprzedawca – przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy nadrogi.pl;
11.2. Kupujący – osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę terytorialną niemającą osobowści prawnej składających Zamówienie u Sprzedawcy;
11.3. Strona – sklep internetowy nadrogi.pl
 
§2. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia u Sprzedawcy przyjmowane są poprzez formularz na Stronie, a także telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.
2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Kupujący składa zamówienie u Sprzedawcy poprzez:
3.1. wybór rodzaju i ilości towarów oraz dodanie ich do koszyka;
3.2. podanie danych niezbędnych w formularzu rejestracyjnym lub zalogowanie się
na istniejące konto;
3.3. wybór formy dostawy i metody płatności;
3.4. potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
4. Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji i logowania bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie podając:
4.1. rodzaj, wielkość oraz ilość zamawianych towarów;
4.2. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie lub nazwę firmy, lub nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
4.3. adres dostawy i termin dostawy, oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odbiór;
4.4. dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz pocztę elektroniczną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny ósmej do szesntastej, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Złożone zamówienie jest realizowane w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.
7. Kupujący otrzymuje całościową wycenę zamówienia zawierającą cenę towarów, transportu, oraz usług dodatkowych przed złożeniem zamówienia.

§3 Formy płatności

1. Sprzedawca oferuje Kupującemu wybór pośród następujących form płatności:

1.1. Płatność przy odbiorze – Kupujący uiszcza zapłatę kurierowi bądź w Punkcie Odbioru. Kupujący zobowiązuje się do przygotowania dokładnej sumy pieniędzy, odpowiadającej cenie produktu.
1.2. Płatność przelewem – Kupujący samodzielnie dokonuje przelewu poprzez stronę internetową banku lub w prowadzonej przez niego placówce, na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości wysłanej na elektroniczną skrzynkę pocztową podaną przez Kupującego. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku wskazanym przez Sprzedawcę.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dostarczenia produktu.
2. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument.
3. Zgodnie z ustawą z dn. z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3.7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
3.8. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
4. Kupującemu występującemu jako przedsiębiorca, osoba prawna, lub osoba jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

§5 Reklamacja

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości zakupionego produktu, może on skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta w jego serwisach lub u Sprzedawcy z tytułu niezgodności tytułu z umową.
3. Powyższe uprawnienia są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
4. W razie stwierdzenia wady fizycznej Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty doręczenia produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową w ciągu roku od wykrycia tego faktu.
5. Kupujący będący konsumentem ma prawo zgłoszenia wady przez cały okres obowiązywania rękojmi.
6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jego nieodpłatnej naprawy lub wymiany.
7. W przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany, bądź wiążącymi się z tym nadmiernymi kosztami Sprzedawca ma prawo odstąpić od naprawy lub wymiany.
8. W przypadku niemożliwości lub odstąpienia przez Sprzedawcę z wywiązania się z obowiązku naprawy lub wymiany produktu, Kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny produktu lub odstąpienia od umowy.
9. Niezgodny z umową towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
10. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dostarczenia reklamowanego produktu.
11. W przypadku Kupującego nabywającego produkt w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędącego konsumentem) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty jaką Kupujący zapłacił za nabycie tego produktu.
12. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
§6 Ochrona danych osobowych
 
1. Dokonując rejestracji na Stronie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, zmiany oraz usunięcia.
4. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 02.11.2018 r. do odwołania.
2. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w regulaminie z przyczyn prawnych, technicznych i/lub organizacyjnych.
3. Kupujący jest informowany o wszelkich zmianach w regulaminie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail.
4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie nie krótszym od siedmiu dni.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
6. Spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl