CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Artykuły i oznakowanie BHP (3)

Barierka Navigator - czerwona - 2 metry 251,22 zł 309,00 zł
Łańcuch plastikowy biało-czerwony 6 mm - opakowanie 25 metrów 100,00 zł 123,00 zł
Łańcuch plastikowy żółto-czarny 6 mm - opakowanie 25 metrów 100,00 zł 123,00 zł

Inne znaki i tabliczki (2)

Tabliczka - teren prywatny wstęp wzbroniony - 600 x 250 mm - folia I generacji 72,36 zł 89,00 zł
Tabliczka teren prywatny, zakaz parkowania - 600 x 350 mm - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł

Oznakowanie parkingów, magazynów i osiedli (6)

Próg podrzutowy JUMBO - żółty element środkowy- 500x400x50 mm 64,23 zł 79,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - czarny element środkowy - 500x400x50 mm 64,23 zł 79,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - czarne zakończenie - 250x400x50 mm 44,72 zł 55,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - żółte zakończenie - 250x400x50 mm 44,72 zł 55,00 zł
Tabliczka - teren prywatny wstęp wzbroniony - 600 x 250 mm - folia I generacji 72,36 zł 89,00 zł
Tabliczka teren prywatny, zakaz parkowania - 600 x 350 mm - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł

Oznakowanie parkingów, magazynów i osiedli / Oznakowanie garaży (1)

Znak drogowy B-20 - STOP - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł

Poziome oznakowanie dróg (1)

Taśma najezdniowa na siatce TEMPOLINE WR 0,10/80MB 797,75 zł 981,23 zł

Poziome oznakowanie dróg / Taśmy do poziomego oznakowania dróg (1)

Taśma najezdniowa na siatce TEMPOLINE WR 0,10/80MB 797,75 zł 981,23 zł

Progi zwalniające, podrzutowe , najazdowe i ochronne (4)

Próg podrzutowy JUMBO - żółty element środkowy- 500x400x50 mm 64,23 zł 79,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - czarny element środkowy - 500x400x50 mm 64,23 zł 79,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - czarne zakończenie - 250x400x50 mm 44,72 zł 55,00 zł
Próg podrzutowy JUMBO - żółte zakończenie - 250x400x50 mm 44,72 zł 55,00 zł

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (6)

Barierka Navigator - czerwona - 2 metry 251,22 zł 309,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - czerwony - wys. 80 cm 194,31 zł 239,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - biały - wys. 80 cm 194,31 zł 239,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - biały - 50 cm 158,54 zł 195,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - czerwony - 50 cm 158,54 zł 195,00 zł
Osłona zabezpieczająca U15b R-500 mm 1 878,05 zł 2 310,00 zł

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Osłony zabezpieczające U-15b (3)

Osłona zabezpieczająca U15b R-500 mm 1 878,05 zł 2 310,00 zł
Osłona zabezpieczająca U15b R-750 mm 2 420,12 zł 2 976,75 zł
Osłona zabezpieczająca U15b R-1000 mm 3 798,78 zł 4 672,50 zł

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Separatory U-14/ U-25 (4)

Separator ruchu drogowego U14e/U25c - czerwony - wys. 80 cm 194,31 zł 239,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - biały - wys. 80 cm 194,31 zł 239,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - biały - 50 cm 158,54 zł 195,00 zł
Separator ruchu drogowego U14e/U25c - czerwony - 50 cm 158,54 zł 195,00 zł

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Zapory drogowe U-20 (1)

Barierka Navigator - czerwona - 2 metry 251,22 zł 309,00 zł

Wygrodzenia tymczasowe i bariery drogowe (1)

Barierka Navigator - czerwona - 2 metry 251,22 zł 309,00 zł

Znaki drogowe folia II generacji (37)

Znak drogowy A- 5 - skrzyżowanie dróg - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6A - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po obu stronach - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6B - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6C - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6D - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6E - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 7 - ustąp pierwszeństwa -folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-11 - nierówna droga - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-11A - próg zwalniający - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12A - zwężenie jezdni — dwustronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12B - zwężenie jezdni — prawostronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12C - zwężenie jezdni — lewostronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-13 - ruchomy most - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-14 - roboty na drodze - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-15 - śliska jezdnia - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-16 - przejście dla pieszych - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-17 - uwaga dzieci - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-18A - zwierzęta gospodarskie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-18B - zwierzęta dzikie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-19 - boczny wiatr - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-21 - tramwaj - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-22 - niebezpieczny zjazd - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-23 - stromy podjazd - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-24 - rowerzyści - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-25 - spadające odłamki skalne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-26 - lotnisko - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-28 - sypki żwir - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-29 - sygnały świetlne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-3 - niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-30 - inne niebezpieczeństwo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-31 - niebezpieczne pobocze - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł

Znaki drogowe folia II generacji / Znaki drogowe kierunku i miejscowości - E (1)

Znak drogowy E-5 - drogowskaz do dzielnicy miasta - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł

Znaki drogowe folia II generacji / Znaki drogowe ostrzegawcze A (37)

Znak drogowy A- 5 - skrzyżowanie dróg - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6A - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po obu stronach - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6B - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6C - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6D - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 6E - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 7 - ustąp pierwszeństwa -folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A- 8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-11 - nierówna droga - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-11A - próg zwalniający - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12A - zwężenie jezdni — dwustronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12B - zwężenie jezdni — prawostronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-12C - zwężenie jezdni — lewostronne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-13 - ruchomy most - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-14 - roboty na drodze - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-15 - śliska jezdnia - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-16 - przejście dla pieszych - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-17 - uwaga dzieci - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-18A - zwierzęta gospodarskie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-18B - zwierzęta dzikie - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-19 - boczny wiatr - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-21 - tramwaj - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-22 - niebezpieczny zjazd - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-23 - stromy podjazd - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-24 - rowerzyści - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-25 - spadające odłamki skalne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-26 - lotnisko - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-28 - sypki żwir - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-29 - sygnały świetlne - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-3 - niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-30 - inne niebezpieczeństwo - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł
Znak drogowy A-31 - niebezpieczne pobocze - folia II generacji 109,98 zł 135,28 zł

Znaki drogowe folia I generacji (363)

Znak drogowy A-1 - zakręt w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-2 - zakręt w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-3 - niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-4 - niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 5 - uwaga skrzyżowanie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6A - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6B - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6C - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6D - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6E - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 7 - ustąp pierwszeństwa - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-9 - Przejazd kolejowy z zaporami - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - folia I generacji - 750 mm 88,57 zł 108,94 zł
Znak drogowy A-11 - uwaga nierówna droga - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-11A - próg zwalniający - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12A - zwężenie jezdni dwustronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12B - zwężenie jezdni prawostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12C - zwężenie jezdni lewostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-13 - ruchomy most - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-14 - roboty drogowe - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-15 - śliska jezdnia - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-16 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-17 - uwaga dzieci - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18A - uwaga zwierzęta gospodarskie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18B - uwaga zwierzęta dzikie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-19 - uwaga boczny wiatr - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-21 - uwaga tramwaj - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-22 - uwaga niebezpieczny zjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-23 - uwaga stromy podjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-24 - uwaga rowerzyści - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-25 - uwaga spadające odłamki skalne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-26 - lotnisko - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-28- uwaga sypki żwir - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-29 - sygnały świetlne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-30 - uwaga inne niebezpieczeństwo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-31 - uwaga niebezpieczne pobocze - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-32 - uwaga oszronienie jezdni - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-33 - zator drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-34 - wypadek drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-2 - zakaz wjazdu - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3A - zakaz wjazdu autobusów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-4 - zakaz wjazdu motocykli - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-9 - zakaz wjazdu rowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-10 - zakaz wjazdu motorowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13A - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-20 - STOP - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-21 - zakaz skrętu w lewo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-22 - zakaz skrętu w prawo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-23 - zakaz zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-24 - koniec zakazu zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-25 - zakaz wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-27 - koniec zakazu wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-32 - stój - kontrola celna - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-33 - ograniczenie prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-34 - koniec ograniczenia prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-35 - zakaz postoju - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-36 - zakaz zatrzymywania się - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-38 - zakaz postoju w dni parzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-39 - strefa ograniczonego postoju - folia I generacji - 900 x 1500 mm 481,45 zł 592,18 zł
Znak drogowy B-40 folia I generacji - koniec strefy ograniczonego postoju - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy B-41 - zakaz ruchu pieszych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-42 - koniec zakazów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-43 - strefa ograniczonej prędkości - folia I generacji - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości - folia I generacji - 90 x 90 cm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy C-1 - nakaz jazdy w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-5 - nakaz jazdy prosto - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-11 - nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-12 - ruch okrężny - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13 - droga dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13A - koniec drogi dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-14 - prędkość minimalna - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-15 - koniec minimalnej prędkości - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16 - droga dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16A - koniec drogi dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji - 900 x 1200 mm 391,68 zł 481,77 zł
Znak drogowy C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-19 - koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy D-1 - droga z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-3 - droga jednokierunkowa - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4A - droga bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4B - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4C - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6A - przejazd dla rowerów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6B - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-7 - droga ekspresowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-8 - koniec drogi ekspresowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-9 - autostrada - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-10 - koniec autostrady - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-11 - początek pasa ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-12 - pas ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13 - początek pasa ruchu powolnego - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13A - początek pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13B - początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-14 - koniec pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-15 - przystanek autobusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-16 - przystanek trolejbusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-17 - przystanek tramwajowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18 - parking - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-18A - parking miejsce zastrzeżone - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18B - parking zadaszony - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-19 - postój taksówek - 600 x 300 mm - folia I generacji 171,34 zł 210,75 zł
Znak drogowy D-19A - postój taksówek bagażowych - folia I generacji - 600 x 400 mm 112,06 zł 137,83 zł
Znak drogowy D-20 - koniec postoju taksówek - folia I generacji - 600 x 300 mm 171,34 zł 210,75 zł
Znak drogowy D-20A - koniec postoju taksówek bagażowych - folia I generacji - 600 x 400 mm 112,06 zł 137,83 zł
Znak drogowy D-21 - szpital - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-21A - policja - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-22 - punkt opatrunkowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23 - stacja benzynowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23A - stacja z LPG - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-24 - telefon - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-25 - poczta - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26 - stacja obsługi technicznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26A - wulkanizacja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26B - myjnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26C - toaleta publiczna - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26D - natrysk - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-27 - bufet lub kawiarnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-28 - restauracja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-29 - hotel lub motel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-30 - obozowisko, camping - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-31 - obozowisko (camping) z podłączeniem elektrycznym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-32 - pole biwakowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-33 - schronisko młodzieżowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34 - punkt informacji turystycznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34A - informacja radiowa o ruchu drogowym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-35 - przejście podziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-35A - schody ruchome w dół - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36 - przejście nadziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36A - schody ruchome w górę - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-37 - tunel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-38 - koniec tunelu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-39 - dopuszczalne prędkości - folia I generacji - 350 x 400 cm 4 888,80 zł 6 013,22 zł
Znak drogowy D-39A - opłaty drogowe - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy D-40 - strefa zamieszkania - folia I generacji - 900 x 600 mm 167,00 zł 205,41 zł
Znak drogowy D-41 - koniec strefy zamieszkania - folia I generacji - 900 x 600 mm 167,00 zł 205,41 zł
Znak drogowy D-42 - obszar zabudowany - folia I generacji 272,21 zł 334,82 zł
Znak drogowy D-43 - koniec obszaru zabudowanego - folia I generacji 272,21 zł 334,82 zł
Znak drogowy D-44 - strefa płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-45 - koniec strefy płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-46 - droga wewnętrzna - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-47 - koniec drogi wewnętrznej - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-48 - zmiana pierwszeństwa - folia I generacji - 90 x 120 cm 397,48 zł 488,90 zł
Znak drogowy D-48A - zmiana pierwszeństwa - folia I generacji - 90 x 120 cm 397,48 zł 488,90 zł
Znak drogowy D-49 - pobór opłat - folia I generacji - 120 x 180 cm 733,36 zł 902,03 zł
Znak drogowy D-50 - zatoka - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-51 - automatyczna kontrola prędkości - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-52 - strefa ruchu - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-53 - koniec strefy ruchu - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-54 - strefa czystego transportu - folia pierwszej generacji - 900 x 900 mm 284,55 zł 350,00 zł
Znak drogowy D-55 - koniec strefy czystego transportu - folia I generacji - 900 x 900 mm 284,55 zł 350,00 zł
Znak drogowy E-1 - tablica przeddrogowskazowa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-1a - tablica przeddrogowskazowa na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2a - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2b - drogowskaz tablicowy nad jezdnią - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2c - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2d - drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2e - drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2f - wskazuje kierunki przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-3 - strzała do miejscowości wskazująca numer drogi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-4 - drogowskaz w kształcie strzały podający odległość do wskazanej miejscowości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-5 - drogowskaz do dzielnicy miasta - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6 - drogowskaz do lotniska - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6a - drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6b - drogowskaz do dworca autobusowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6c - drogowskaz do przystani promowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-7 - drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-8 - drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-9 - drogowskaz do muzeum - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-10 - drogowskaz do zabytku jako dobra kultury - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-11 - drogowskaz do zabytku przyrody - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-12 - drogowskaz do punktu widokowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-12a - drogowskaz do szlaku rowerowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-13 - tablica kierunkowa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-14 - tablica szlaku drogowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-14a - tablica szlaku drogowego na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15a - numer drogi krajowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15b - numer drogi wojewódzkiej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15c - numer autostrady - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15d - numer drogi ekspresowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15e - numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15f - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15g - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15h - numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-16 - numer szlaku międzynarodowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-17a - miejscowość - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-18a - koniec miejscowości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-19a - obwodnica - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20 - tablica węzła drogowego na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20a - tablica węzła drogowego na autostradzie z nazwą i oznaczeniem węzła - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20a - tablica węzła drogowego na drodze ekspresowej z nazwą i oznaczeniem węzła - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-21 - dzielnica lub osiedle - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22a - samochodowy szlak turystyczny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22c - informacja o obiektach turystycznych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-1 - przejście graniczne - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-2 - przekraczanie granicy zabronione - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-2A - granica państwa - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-3 - granica obszaru administracyjnego województwa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3A - granica obszaru organizacyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3B - granica obszaru administracyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3C - granica obszaru administracyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-4 - nazwa rzeki - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-5 - uprzedzenie o zakazie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-6 - uprzedzający o znaku za skrzyżowaniem - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-6A - uprzedzenie o znaku za skrzyżowaniem - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-7 - dojazd do drogi z zakazem skrętu w lewo - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-8 - objazd w związku z zamknięciem drogi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-9 - kierunek ruchu objazdu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-10 - dozwolone kierunki ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-11 - dozwolone kierunki na pasie ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-12 - kierunek przejazdu pojazdu tranzytowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-13 - przejazd tranzytowy - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14A - zjazd z autostrady za 300 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14B - zjazd z autostrady za 200 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14C - zjazd z autostrady za 100 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-15 - wskazanie kierunku jazdy na pasie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-16 - koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-17 - koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-18 - lewy pas ruchu tylko dla pojazdów określonych na znaku - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-19 - pas ruchu dla określonych pojazdów - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-20 - droga tylko dla pojazdów określonych na znaku - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-21 - ruch skierowany na sąsiednią jezdnię - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-22 - ograniczenia na pasie ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Tabliczka T-1 - wskazująca odległość od miejsca niebezpiecznego - folia I generacji 85,80 zł 105,53 zł
Tabliczka T-1A - wskazująca odległość do początku lub końca drogi - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-1B - długość tunelu lub drogi do końca - folia I generacji 137,30 zł 168,88 zł
Tabliczka T-2 - długość niebezpiecznego odcinka drogi - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł
Tabliczka T-3A - wskazuje koniec miejsca na postój - folia I generacji - 600 x 200 mm 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-4 - wskazująca liczbę zakrętów - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-5 - wskazuje początek drogi krętej - folia I generacji - 900 x 500 mm 147,56 zł 181,50 zł
Tabliczka T-6A - przebieg drogi z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6B - układ dróg podporządkowanych - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6C - przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6D - pierwszeństwo drogi przez skrzyżowanie i układ dróg podporządkowanych - folia I generacji - 600 x 600 mm 124,41 zł 153,02 zł
Tabliczka T-7 - wskazuje układ torów na przejeździe - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-8 - ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe - folia I generacji - 600 x 1000 mm 141,90 zł 174,54 zł
Tabliczka T-9 - wskazuje spadek lub wzniesienie drogi - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-10 - wskazuje bocznicę kolejową lub tor - folia I generacji 106,42 zł 130,90 zł
Tabliczka T-11 - przeprawa promowa - folia I generacji - 850 x 300 mm 133,25 zł 163,90 zł
Tabliczka T-12 - podłużny uskok jezdni - folia I generacji - 600 x 900 mm 189,59 zł 233,20 zł
Tabliczka T-13 - koleiny - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14 - miejsce szczególnie niebezpieczne - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14A - wypadki - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14B - zderzenia czołowe - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14C - wypadki z tramwajami - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14D - niebezpieczny przejazd kolejowy - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-15 - częste wypadki spowodowane śliską nawierzchnią - folia I generacji 190,30 zł 234,07 zł
Tabliczka T-16 - miejsce wyjazdu wozów strażackich - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-16A - wskazuje miejsce wyjazdu karetek pogotowia - folia I generacji - 600 x 750 mm 160,81 zł 197,80 zł
Tabliczka T-17 - granica państwa - folia I generacji - 900 x 500 mm 159,50 zł 196,19 zł
Tabliczka T-18 - zmiana kierunku ruchu najpierw w lewo potem w prawo - folia I generacji - 870 x 400 mm 126,99 zł 156,20 zł
Tabliczka T-18A - zmiana kierunku ruchu najpierw w prawo potem w lewo -folia I generacji - 870 x 400 mm 169,02 zł 207,90 zł
Tabliczka T-18B - nieoczekiwana zmiana ruchu o przebiegu w lewo - folia I generacji - 400 x 600 mm 99,00 zł 121,77 zł
Tabliczka T-18C - nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu w prawo - folia I generacji - 400 x 600 mm 99,00 zł 121,77 zł
Tabliczka T-19 - wskazuje na malowanie znaków poziomych - folia I generacji - 1050 x 600 mm 420,32 zł 516,99 zł
Tabliczka T-20 - wskazuje odcinek jezdni, na którym obowiązuje zakaz - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-21 - wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego zakaz obowiązuje - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-22 - znak nie dotyczy rowerów jednośladowych - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23A - motocykle - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23B - pojazdy o masie powyżej 3,5 tony - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23C - ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23D - wskazuje, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą wieloosiową - folia I generacji 93,86 zł 115,45 zł
Tabliczka T-23E - dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową - folia I generacji 106,22 zł 130,65 zł
Tabliczka T-23F - wskazuje że znak dotyczy autobusów - folia I generacji 90,77 zł 111,65 zł
Tabliczka T-23G - znak dotyczy tylko trolejbusów - folia I generacji 106,22 zł 130,65 zł
Tabliczka T-23H - dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23I - dotyczy pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23J - dotyczy pojazdów z materiałami mogącymi skazić wodę - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-24 - pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-25A - początek zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-25B - kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-25C - odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-26 - zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-27 - uwaga dzieci - folia I generacji - 450 x 450 mm 90,20 zł 110,95 zł
Tabliczka T-28 - za przejazd pobierana jest opłata - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-28A - koniec płatnego odcinka drogi - folia I generacji 114,92 zł 141,35 zł
Tabliczka T-29 - miejsce dla osób niepełnosprawnych - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30A - postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30B - postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30C - postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30D - postój na chodniku przednimi kołami prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30E - postój na chodniku przednimi kołami skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30F - postój prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30G - postój na jezdni skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30H - postój na chodniku kołami równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30I - postój pojazdu równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Słupek G-1A - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1B - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1C - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1D - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1E - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Znak G-2 - sieć pod napięciem - folia I generacji 113,40 zł 139,48 zł
Znak G-3 - krzyż św. Andrzeja - folia I generacji 252,99 zł 311,18 zł
Znak G-4 - krzyż św. Andrzeja - folia I generacji 392,72 zł 483,05 zł
Znak AT-1 - sygnalizacja świetlana - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-2 - sygnalizacja świetlna wzbudzana - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-3 - niebezpieczny zjazd - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-4 - stromy podjazd - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-5 - ruch kolizyjny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-1 - ograniczenie prędkości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-2 - koniec ograniczenia prędkości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-3 - blokada zwrotnicy - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-4 - stop zwrotnica eksploatowana jednostronnie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak CT-1 - izolator sekcyjny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak CT-2 - granica zasilania - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak DT-1 - zwrotnica elektryczna lewoskrętna - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak DT-2 - zwrotnica elektryczna prawoskrętna - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak R-1 - szlak rowerowy lokalny - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-1A - koniec lokalnego szlaku rowerowego - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-1B - zmiana kierunku lokalnego szlaku rowerowego - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-3 - odległość do głównych miejscowości na szlaku rowerowym - folia I generacji 203,25 zł 250,00 zł
Znak R-4 - informacja o szlaku rowerowym - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4A - informacja o przebiegu szlaku rowerowego - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4B - zmiana kierunku szlaku rowerowego - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4C - miejscowości na trasie szlaku rowerowego - folia I generacji - 1000 x 200 mm 101,63 zł 125,00 zł
Znak R-4D - odległość na szlaku rowerowym - folia I generacji - 500 x 200 mm 89,43 zł 110,00 zł
Znak R-4E - tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego - folia I generacji - 1000 x 500 mm 203,58 zł 250,40 zł
Znak W-1 - klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-2 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-3 - klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-4 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-5 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-6 - szerokość mostu lub środka przeprawowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-7 - wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Słupek G-1F - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Tabliczka - teren prywatny wstęp wzbroniony - 600 x 250 mm - folia I generacji 72,36 zł 89,00 zł
Tabliczka teren prywatny, zakaz parkowania - 600 x 350 mm - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi (7)

Znak W-1 - klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-2 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-3 - klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-4 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-5 - klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-6 - szerokość mostu lub środka przeprawowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak W-7 - wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami (13)

Znak AT-1 - sygnalizacja świetlana - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-2 - sygnalizacja świetlna wzbudzana - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-3 - niebezpieczny zjazd - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-4 - stromy podjazd - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak AT-5 - ruch kolizyjny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-1 - ograniczenie prędkości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-2 - koniec ograniczenia prędkości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-3 - blokada zwrotnicy - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak BT-4 - stop zwrotnica eksploatowana jednostronnie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak CT-1 - izolator sekcyjny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak CT-2 - granica zasilania - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak DT-1 - zwrotnica elektryczna lewoskrętna - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak DT-2 - zwrotnica elektryczna prawoskrętna - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi G (9)

Słupek G-1A - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1B - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1C - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1D - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Słupek G-1E - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł
Znak G-2 - sieć pod napięciem - folia I generacji 113,40 zł 139,48 zł
Znak G-3 - krzyż św. Andrzeja - folia I generacji 252,99 zł 311,18 zł
Znak G-4 - krzyż św. Andrzeja - folia I generacji 392,72 zł 483,05 zł
Słupek G-1F - folia I generacji - 300 x 1000 mm 120,56 zł 148,29 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Dodatkowe znaki szlaków rowerowych (10)

Znak R-1 - szlak rowerowy lokalny - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-1A - koniec lokalnego szlaku rowerowego - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-1B - zmiana kierunku lokalnego szlaku rowerowego - folia I generacji 93,66 zł 115,20 zł
Znak R-3 - odległość do głównych miejscowości na szlaku rowerowym - folia I generacji 203,25 zł 250,00 zł
Znak R-4 - informacja o szlaku rowerowym - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4A - informacja o przebiegu szlaku rowerowego - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4B - zmiana kierunku szlaku rowerowego - folia I generacji 113,82 zł 140,00 zł
Znak R-4C - miejscowości na trasie szlaku rowerowego - folia I generacji - 1000 x 200 mm 101,63 zł 125,00 zł
Znak R-4D - odległość na szlaku rowerowym - folia I generacji - 500 x 200 mm 89,43 zł 110,00 zł
Znak R-4E - tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego - folia I generacji - 1000 x 500 mm 203,58 zł 250,40 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Tabliczki do znaków drogowych T (68)

Tabliczka T-1 - wskazująca odległość od miejsca niebezpiecznego - folia I generacji 85,80 zł 105,53 zł
Tabliczka T-1A - wskazująca odległość do początku lub końca drogi - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-1B - długość tunelu lub drogi do końca - folia I generacji 137,30 zł 168,88 zł
Tabliczka T-2 - długość niebezpiecznego odcinka drogi - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł
Tabliczka T-3 - wskazuje koniec niebezpiecznego odcinka drogi - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-3A - wskazuje koniec miejsca na postój - folia I generacji - 600 x 200 mm 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-4 - wskazująca liczbę zakrętów - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-5 - wskazuje początek drogi krętej - folia I generacji - 900 x 500 mm 147,56 zł 181,50 zł
Tabliczka T-6A - przebieg drogi z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6B - układ dróg podporządkowanych - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6C - przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-6D - pierwszeństwo drogi przez skrzyżowanie i układ dróg podporządkowanych - folia I generacji - 600 x 600 mm 124,41 zł 153,02 zł
Tabliczka T-7 - wskazuje układ torów na przejeździe - folia I generacji - 600 x 600 mm 119,90 zł 147,48 zł
Tabliczka T-8 - ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe - folia I generacji - 600 x 1000 mm 141,90 zł 174,54 zł
Tabliczka T-9 - wskazuje spadek lub wzniesienie drogi - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-10 - wskazuje bocznicę kolejową lub tor - folia I generacji 106,42 zł 130,90 zł
Tabliczka T-11 - przeprawa promowa - folia I generacji - 850 x 300 mm 133,25 zł 163,90 zł
Tabliczka T-12 - podłużny uskok jezdni - folia I generacji - 600 x 900 mm 189,59 zł 233,20 zł
Tabliczka T-13 - koleiny - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14 - miejsce szczególnie niebezpieczne - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14A - wypadki - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14B - zderzenia czołowe - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14C - wypadki z tramwajami - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-14D - niebezpieczny przejazd kolejowy - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-15 - częste wypadki spowodowane śliską nawierzchnią - folia I generacji 190,30 zł 234,07 zł
Tabliczka T-16 - miejsce wyjazdu wozów strażackich - folia I generacji - 600 x 750 mm 145,20 zł 178,60 zł
Tabliczka T-16A - wskazuje miejsce wyjazdu karetek pogotowia - folia I generacji - 600 x 750 mm 160,81 zł 197,80 zł
Tabliczka T-17 - granica państwa - folia I generacji - 900 x 500 mm 159,50 zł 196,19 zł
Tabliczka T-18 - zmiana kierunku ruchu najpierw w lewo potem w prawo - folia I generacji - 870 x 400 mm 126,99 zł 156,20 zł
Tabliczka T-18A - zmiana kierunku ruchu najpierw w prawo potem w lewo -folia I generacji - 870 x 400 mm 169,02 zł 207,90 zł
Tabliczka T-18B - nieoczekiwana zmiana ruchu o przebiegu w lewo - folia I generacji - 400 x 600 mm 99,00 zł 121,77 zł
Tabliczka T-18C - nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu w prawo - folia I generacji - 400 x 600 mm 99,00 zł 121,77 zł
Tabliczka T-19 - wskazuje na malowanie znaków poziomych - folia I generacji - 1050 x 600 mm 420,32 zł 516,99 zł
Tabliczka T-20 - wskazuje odcinek jezdni, na którym obowiązuje zakaz - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-21 - wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego zakaz obowiązuje - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-22 - znak nie dotyczy rowerów jednośladowych - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23A - motocykle - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23B - pojazdy o masie powyżej 3,5 tony - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23C - ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23D - wskazuje, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą wieloosiową - folia I generacji 93,86 zł 115,45 zł
Tabliczka T-23E - dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową - folia I generacji 106,22 zł 130,65 zł
Tabliczka T-23F - wskazuje że znak dotyczy autobusów - folia I generacji 90,77 zł 111,65 zł
Tabliczka T-23G - znak dotyczy tylko trolejbusów - folia I generacji 106,22 zł 130,65 zł
Tabliczka T-23H - dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23I - dotyczy pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-23J - dotyczy pojazdów z materiałami mogącymi skazić wodę - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-24 - pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-25A - początek zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-25B - kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-25C - odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-26 - zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-27 - uwaga dzieci - folia I generacji - 450 x 450 mm 90,20 zł 110,95 zł
Tabliczka T-28 - za przejazd pobierana jest opłata - folia I generacji 79,20 zł 97,42 zł
Tabliczka T-28A - koniec płatnego odcinka drogi - folia I generacji 114,92 zł 141,35 zł
Tabliczka T-29 - miejsce dla osób niepełnosprawnych - folia I generacji 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30A - postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30B - postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30C - postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30D - postój na chodniku przednimi kołami prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30E - postój na chodniku przednimi kołami skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30F - postój prostopadle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30G - postój na jezdni skośnie do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30H - postój na chodniku kołami równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-30I - postój pojazdu równolegle do krawężnika - folia I generacji - 600 x 300 mm 89,10 zł 109,59 zł
Tabliczka T-31B - kategoria tunelu - folia I generacji 137,30 zł 168,88 zł
Tabliczka T-32 - minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu - folia I generacji 119,60 zł 147,11 zł
Tabliczka T-33 - telefon i gaśnica w zatoczce tunelu - folia I generacji 137,30 zł 168,88 zł
Tabliczka T-34 - pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną - folia I generacji 66,06 zł 81,25 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Tabliczki do znaków drogowych tekstowe (2)

Tabliczka - teren prywatny wstęp wzbroniony - 600 x 250 mm - folia I generacji 72,36 zł 89,00 zł
Tabliczka teren prywatny, zakaz parkowania - 600 x 350 mm - folia I generacji 80,49 zł 99,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe informacyjne D (76)

Znak drogowy D-1 - droga z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-3 - droga jednokierunkowa - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4A - droga bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4B - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4C - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6A - przejazd dla rowerów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6B - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-7 - droga ekspresowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-8 - koniec drogi ekspresowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-9 - autostrada - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-10 - koniec autostrady - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-11 - początek pasa ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-12 - pas ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13 - początek pasa ruchu powolnego - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13A - początek pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13B - początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-14 - koniec pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-15 - przystanek autobusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-16 - przystanek trolejbusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-17 - przystanek tramwajowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18 - parking - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-18A - parking miejsce zastrzeżone - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18B - parking zadaszony - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-19 - postój taksówek - 600 x 300 mm - folia I generacji 171,34 zł 210,75 zł
Znak drogowy D-19A - postój taksówek bagażowych - folia I generacji - 600 x 400 mm 112,06 zł 137,83 zł
Znak drogowy D-20 - koniec postoju taksówek - folia I generacji - 600 x 300 mm 171,34 zł 210,75 zł
Znak drogowy D-20A - koniec postoju taksówek bagażowych - folia I generacji - 600 x 400 mm 112,06 zł 137,83 zł
Znak drogowy D-21 - szpital - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-21A - policja - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-22 - punkt opatrunkowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23 - stacja benzynowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23A - stacja z LPG - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-24 - telefon - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-25 - poczta - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26 - stacja obsługi technicznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26A - wulkanizacja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26B - myjnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26C - toaleta publiczna - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26D - natrysk - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-27 - bufet lub kawiarnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-28 - restauracja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-29 - hotel lub motel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-30 - obozowisko, camping - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-31 - obozowisko (camping) z podłączeniem elektrycznym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-32 - pole biwakowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-33 - schronisko młodzieżowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34 - punkt informacji turystycznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34A - informacja radiowa o ruchu drogowym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-35 - przejście podziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-35A - schody ruchome w dół - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36 - przejście nadziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36A - schody ruchome w górę - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-37 - tunel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-38 - koniec tunelu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-39 - dopuszczalne prędkości - folia I generacji - 350 x 400 cm 4 888,80 zł 6 013,22 zł
Znak drogowy D-39A - opłaty drogowe - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy D-40 - strefa zamieszkania - folia I generacji - 900 x 600 mm 167,00 zł 205,41 zł
Znak drogowy D-41 - koniec strefy zamieszkania - folia I generacji - 900 x 600 mm 167,00 zł 205,41 zł
Znak drogowy D-42 - obszar zabudowany - folia I generacji 272,21 zł 334,82 zł
Znak drogowy D-43 - koniec obszaru zabudowanego - folia I generacji 272,21 zł 334,82 zł
Znak drogowy D-44 - strefa płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-45 - koniec strefy płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-46 - droga wewnętrzna - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-47 - koniec drogi wewnętrznej - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-48 - zmiana pierwszeństwa - folia I generacji - 90 x 120 cm 397,48 zł 488,90 zł
Znak drogowy D-48A - zmiana pierwszeństwa - folia I generacji - 90 x 120 cm 397,48 zł 488,90 zł
Znak drogowy D-49 - pobór opłat - folia I generacji - 120 x 180 cm 733,36 zł 902,03 zł
Znak drogowy D-50 - zatoka - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-51 - automatyczna kontrola prędkości - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-52 - strefa ruchu - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-53 - koniec strefy ruchu - folia I generacji - 900 x 420 mm 128,70 zł 158,30 zł
Znak drogowy D-54 - strefa czystego transportu - folia pierwszej generacji - 900 x 900 mm 284,55 zł 350,00 zł
Znak drogowy D-55 - koniec strefy czystego transportu - folia I generacji - 900 x 900 mm 284,55 zł 350,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe informacyjne D / 400 x 500 mm (40)

Znak drogowy D-7 - droga ekspresowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-8 - koniec drogi ekspresowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-9 - autostrada - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-10 - koniec autostrady - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-11 - początek pasa ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-12 - pas ruchu dla autobusów - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13 - początek pasa ruchu powolnego - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13A - początek pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-13B - początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-14 - koniec pasa ruchu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-15 - przystanek autobusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-16 - przystanek trolejbusowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-17 - przystanek tramwajowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18A - parking miejsce zastrzeżone - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-18B - parking zadaszony - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-22 - punkt opatrunkowy - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23 - stacja benzynowa - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-23A - stacja z LPG - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-24 - telefon - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-25 - poczta - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26 - stacja obsługi technicznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26A - wulkanizacja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26B - myjnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26C - toaleta publiczna - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-26D - natrysk - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-27 - bufet lub kawiarnia - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-28 - restauracja - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-29 - hotel lub motel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-30 - obozowisko, camping - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-31 - obozowisko (camping) z podłączeniem elektrycznym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-32 - pole biwakowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-33 - schronisko młodzieżowe - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34 - punkt informacji turystycznej - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-34A - informacja radiowa o ruchu drogowym - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-37 - tunel - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-38 - koniec tunelu - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-44 - strefa płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-45 - koniec strefy płatnego parkowania - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-50 - zatoka - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł
Znak drogowy D-51 - automatyczna kontrola prędkości - folia I generacji - 400 x 500 mm 90,22 zł 110,97 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe informacyjne D / 600 x 600 mm (17)

Znak drogowy D-1 - droga z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-3 - droga jednokierunkowa - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4A - droga bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4B - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-4C - wjazd na drogę bez przejazdu - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6A - przejazd dla rowerów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-6B - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-18 - parking - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-21 - szpital - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-21A - policja - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-35 - przejście podziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-35A - schody ruchome w dół - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36 - przejście nadziemne dla pieszych - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł
Znak drogowy D-36A - schody ruchome w górę - folia I generacji - 600 x 600 mm 123,11 zł 151,43 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe kierunku i miejscowości E (44)

Znak drogowy E-1 - tablica przeddrogowskazowa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-1a - tablica przeddrogowskazowa na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2a - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2b - drogowskaz tablicowy nad jezdnią - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2c - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2d - drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2e - drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-2f - wskazuje kierunki przed wjazdem na autostradę - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-3 - strzała do miejscowości wskazująca numer drogi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-4 - drogowskaz w kształcie strzały podający odległość do wskazanej miejscowości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6 - drogowskaz do lotniska - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6a - drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6b - drogowskaz do dworca autobusowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-6c - drogowskaz do przystani promowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-7 - drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-8 - drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-9 - drogowskaz do muzeum - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-10 - drogowskaz do zabytku jako dobra kultury - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-11 - drogowskaz do zabytku przyrody - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-12 - drogowskaz do punktu widokowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-12a - drogowskaz do szlaku rowerowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-13 - tablica kierunkowa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-14 - tablica szlaku drogowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-14a - tablica szlaku drogowego na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15a - numer drogi krajowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15b - numer drogi wojewódzkiej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15c - numer autostrady - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15d - numer drogi ekspresowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15e - numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15f - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15g - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-15h - numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-16 - numer szlaku międzynarodowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-17a - miejscowość - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-18a - koniec miejscowości - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-19a - obwodnica - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20 - tablica węzła drogowego na autostradzie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20a - tablica węzła drogowego na autostradzie z nazwą i oznaczeniem węzła - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-20a - tablica węzła drogowego na drodze ekspresowej z nazwą i oznaczeniem węzła - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-21 - dzielnica lub osiedle - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22a - samochodowy szlak turystyczny - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy E-22c - informacja o obiektach turystycznych - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe nakazu C (21)

Znak drogowy C-1 - nakaz jazdy w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-5 - nakaz jazdy prosto - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-11 - nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-12 - ruch okrężny - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13 - droga dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13A - koniec drogi dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-14 - prędkość minimalna - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-15 - koniec minimalnej prędkości - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16 - droga dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16A - koniec drogi dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji - 900 x 1200 mm 391,68 zł 481,77 zł
Znak drogowy C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-19 - koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe nakazu C / 600 mm (20)

Znak drogowy C-1 - nakaz jazdy w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-5 - nakaz jazdy prosto - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-11 - nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-12 - ruch okrężny - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13 - droga dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-13A - koniec drogi dla rowerów - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-14 - prędkość minimalna - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-15 - koniec minimalnej prędkości - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16 - droga dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-16A - koniec drogi dla pieszych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł
Znak drogowy C-19 - koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - folia I generacji - 600 mm 117,52 zł 144,55 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe ostrzegawcze A (41)

Znak drogowy A-1 - zakręt w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-2 - zakręt w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-3 - niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-4 - niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 5 - uwaga skrzyżowanie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6A - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6B - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6C - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6D - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6E - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 7 - ustąp pierwszeństwa - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - folia I generacji - 750 mm 88,57 zł 108,94 zł
Znak drogowy A-11 - uwaga nierówna droga - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-11A - próg zwalniający - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12A - zwężenie jezdni dwustronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12B - zwężenie jezdni prawostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12C - zwężenie jezdni lewostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-13 - ruchomy most - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-14 - roboty drogowe - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-15 - śliska jezdnia - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-16 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-17 - uwaga dzieci - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18A - uwaga zwierzęta gospodarskie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18B - uwaga zwierzęta dzikie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-19 - uwaga boczny wiatr - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-21 - uwaga tramwaj - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-22 - uwaga niebezpieczny zjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-23 - uwaga stromy podjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-24 - uwaga rowerzyści - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-25 - uwaga spadające odłamki skalne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-26 - lotnisko - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-28- uwaga sypki żwir - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-29 - sygnały świetlne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-30 - uwaga inne niebezpieczeństwo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-31 - uwaga niebezpieczne pobocze - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-32 - uwaga oszronienie jezdni - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-33 - zator drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-34 - wypadek drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe ostrzegawcze A / 750 mm (42)

Znak drogowy A-1 - zakręt w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-2 - zakręt w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-3 - niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-4 - niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 5 - uwaga skrzyżowanie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6A - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6B - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6C - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6D - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 6E - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 7 - ustąp pierwszeństwa - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A- 8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-9 - Przejazd kolejowy z zaporami - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - folia I generacji - 750 mm 88,57 zł 108,94 zł
Znak drogowy A-11 - uwaga nierówna droga - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-11A - próg zwalniający - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12A - zwężenie jezdni dwustronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12B - zwężenie jezdni prawostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-12C - zwężenie jezdni lewostronne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-13 - ruchomy most - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-14 - roboty drogowe - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-15 - śliska jezdnia - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-16 - przejście dla pieszych - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-17 - uwaga dzieci - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18A - uwaga zwierzęta gospodarskie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-18B - uwaga zwierzęta dzikie - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-19 - uwaga boczny wiatr - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-21 - uwaga tramwaj - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-22 - uwaga niebezpieczny zjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-23 - uwaga stromy podjazd - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-24 - uwaga rowerzyści - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-25 - uwaga spadające odłamki skalne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-26 - lotnisko - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-28- uwaga sypki żwir - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-29 - sygnały świetlne - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-30 - uwaga inne niebezpieczeństwo - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-31 - uwaga niebezpieczne pobocze - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-32 - uwaga oszronienie jezdni - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-33 - zator drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł
Znak drogowy A-34 - wypadek drogowy - folia I generacji - 750 mm 98,41 zł 121,04 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe uzupełniające F (29)

Znak drogowy F-1 - przejście graniczne - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-2 - przekraczanie granicy zabronione - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-2A - granica państwa - folia I generacji 297,96 zł 366,49 zł
Znak drogowy F-3 - granica obszaru administracyjnego województwa - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3A - granica obszaru organizacyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3B - granica obszaru administracyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-3C - granica obszaru administracyjnego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-4 - nazwa rzeki - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-5 - uprzedzenie o zakazie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-6 - uprzedzający o znaku za skrzyżowaniem - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-6A - uprzedzenie o znaku za skrzyżowaniem - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-7 - dojazd do drogi z zakazem skrętu w lewo - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-8 - objazd w związku z zamknięciem drogi - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-9 - kierunek ruchu objazdu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-10 - dozwolone kierunki ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-11 - dozwolone kierunki na pasie ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-12 - kierunek przejazdu pojazdu tranzytowego - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-13 - przejazd tranzytowy - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14A - zjazd z autostrady za 300 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14B - zjazd z autostrady za 200 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-14C - zjazd z autostrady za 100 m - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-15 - wskazanie kierunku jazdy na pasie - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-16 - koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-17 - koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-18 - lewy pas ruchu tylko dla pojazdów określonych na znaku - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-19 - pas ruchu dla określonych pojazdów - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-20 - droga tylko dla pojazdów określonych na znaku - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-21 - ruch skierowany na sąsiednią jezdnię - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł
Znak drogowy F-22 - ograniczenia na pasie ruchu - folia I generacji 8 129,27 zł 9 999,00 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe zakazu B (46)

Znak drogowy B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-2 - zakaz wjazdu - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3A - zakaz wjazdu autobusów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-4 - zakaz wjazdu motocykli - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-9 - zakaz wjazdu rowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-10 - zakaz wjazdu motorowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13A - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-20 - STOP - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-21 - zakaz skrętu w lewo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-22 - zakaz skrętu w prawo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-23 - zakaz zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-24 - koniec zakazu zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-25 - zakaz wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-27 - koniec zakazu wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-32 - stój - kontrola celna - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-33 - ograniczenie prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-34 - koniec ograniczenia prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-35 - zakaz postoju - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-36 - zakaz zatrzymywania się - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-38 - zakaz postoju w dni parzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-39 - strefa ograniczonego postoju - folia I generacji - 900 x 1500 mm 481,45 zł 592,18 zł
Znak drogowy B-40 folia I generacji - koniec strefy ograniczonego postoju - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy B-41 - zakaz ruchu pieszych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-42 - koniec zakazów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-43 - strefa ograniczonej prędkości - folia I generacji - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości - folia I generacji - 90 x 90 cm 307,71 zł 378,48 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe zakazu B / 600 mm (42)

Znak drogowy B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-2 - zakaz wjazdu - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-3A - zakaz wjazdu autobusów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-4 - zakaz wjazdu motocykli - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-9 - zakaz wjazdu rowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-10 - zakaz wjazdu motorowerów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-13A - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-20 - STOP - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-21 - zakaz skrętu w lewo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-22 - zakaz skrętu w prawo i zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-23 - zakaz zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-24 - koniec zakazu zawracania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-25 - zakaz wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-27 - koniec zakazu wyprzedzania - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-32 - stój - kontrola celna - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-33 - ograniczenie prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-34 - koniec ograniczenia prędkości - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-35 - zakaz postoju - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-36 - zakaz zatrzymywania się - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-38 - zakaz postoju w dni parzyste - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-41 - zakaz ruchu pieszych - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł
Znak drogowy B-42 - koniec zakazów - folia I generacji - 600 mm 114,53 zł 140,87 zł

Znaki drogowe folia I generacji / Znaki drogowe zakazu B / 900 x 900 mm (2)

Znak drogowy B-40 folia I generacji - koniec strefy ograniczonego postoju - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Znak drogowy B-43 - strefa ograniczonej prędkości - folia I generacji - 900 x 900 mm 307,71 zł 378,48 zł
Sklep internetowy Shoper.pl